Debata rodziców z nauczycielami

Dnia 19 września br. w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku odbyła się debata w sprawie budowania nowego programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły. W debacie uczestniczyli rodzice uczniów naszej szkoły, dyrekcja oraz  nauczyciele.  Na początku głos zabrała pani dyrektor Magdalena Zielenkiewicz, witając rodziców i przedstawiając cel spotkania. Następnie pedagog szkolny – pani Justyna Młodyszewska  zaprezentowała cele i zadania programu, skupiając się na rozwoju ucznia i analizie zdiagnozowanych przez szkołę czynników ryzyka oraz czynników chroniących. Kolejna część spotkania miała charakter warsztatowy. Pracując w grupach mieszanych rodzice wraz z nauczycielami wypracowali sylwetkę absolwenta szkoły podstawowej, propozycje działań szkoły w obszarze rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego ucznia a także propozycje działań w obszarze współpracy rodziców z nauczycielami. Praca była bardzo owocna, czego dowodem są poniższe zdjęcia.