INFO – kwadrans

W piątek 20 września 2019r. odbył się pierwszy w tym roku szkolnym INFO-kwadrans.

Po piątej lekcji, podczas długiej przerwy uczniowie klas 6, 7 i 8 oraz nauczyciele zgromadzili się w amfiteatrze pod brzozą i wzięli udział w krótkiej debacie przedwyborczej, podczas której zaprezentowały się kandydatki do Rady Samorządu Uczniowskiego. Obecne były dwie kandydatki, trzecia była nieobecna z powodu choroby. Dziewczęta powiedziały kilka słów o sobie, następnie krótko przedstawiły swój program wyborczy, a w dalszej kolejności uczniowie zadawali swoje pytania kandydatkom. Pani Ewa Skweres, opiekun samorządu uczniowskiego krótko przedstawiła też trzecią nieobecną kandydatkę. Przypomniała również o tym, że w najbliższy poniedziałek t.j. 23 września 2019r. odbędą się Wybory do Rady SU, przedstawiła zasady głosowania i zachęciła wszystkich do udziału w wyborach.

W dalszej części INFO-kwadransu głos zabrali: pani Wicedyrektor Iwona Hutek, pani Dyrektor Magdalena Zielenkiewicz oraz nauczyciele pani Małgorzata Skrzypczak i pan Karol Pabisiak, którzy omówili bieżące sprawy organizacyjne, porządkowe, przekazali ważne informacje i ogłoszenia.