Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W poniedziałek 23 października 2019r. w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W budynku przy ul. Szkolnej głosowali uczniowie klas 6, 7 i 8. Lokal wyborczy mieścił się w sali 08, Komisja Wyborcza pracowała przez 4 kolejne przerwy, czuwała nad właściwym przebiegiem wyborów i zliczyła wszystkie głosy.

Głosowanie przebiegało w spokojnej atmosferze. Wybory w naszej szkole były demokratyczne. Uczniowie poszczególnych klas po wejściu do lokalu wyborczego podpisywali się na listach wyborców, Komisja Wyborcza wydawała im karty do głosowania, a nad całością przebiegu wyborów czuwała pani Ewa Skweres.

Po oddaniu wszystkich głosów komisyjnie opróżniono urnę, przeliczono głosy i sporządzono protokół. Na tablicy ogłoszeń podano wyniki do publicznej wiadomości.

 

W wyborach oddano 119 głosów, w tym 1 głos był nieważny.

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 181

Frekwencja wyborów wyniosła 65,7%.

 

Oto pełna lista kandydatów oraz liczba zebranych głosów:

  1. Dondaj Zuzanna  – 28 głosy
  2. Jelińska Konstancja – 82 głosy
  3. Jakubowska Aleksandra – 8 głosów

 

W budynku przy ul. Rolnej, również w poniedziałek 23.09 na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie klas 4 i 5 wybierali swoją przedstawicielkę. Głosowanie przebiegło bardzo  sprawnie. Na funkcję wiceprzewodniczącej wybrano NATALIĘ WOLNĄ.  Gratulujemy!

 

Z dniem 23.09.2019r. powołana została Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020 w składzie:

 

Przewodnicząca RSU – Konstancja Jelińska (7a)

Wiceprzewodnicząca RSU – Zuzanna Dondaj (8b)

Wiceprzewodnicząca RSU – Natalia Wolna (5c)

 

 

Opiekunowie SU:

pani Ewa Skweres

pani Marlena Wobszal

 

Zmień rozmiar
Kontrast