Pasowanie na ucznia

W czwartek 3 października 2019r. w naszej szkole odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów klasy pierwszej.

Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani dyrektor Magdalena Zielenkiewicz. W ten sposób pierwszoklasiści zostali włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku. Dzieciom towarzyszyli rodzice, którzy również w ślubowaniu zdeklarowali pomoc, wsparcie swoim ulubieńcom.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali legitymację oraz upominek od Rady Rodziców.

Z pewnością ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków i ich opiekunów.

Wychowawcy klas pierwszych