Dni języków

W dniach od 12 do 14 listopada 2019r. obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku Dni Języków Obcych.

Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne oraz plakaty, rozszerzając w ten sposób swoją wiedzę o krajach anglojęzycznych o ciekawe nowe informacje oraz zabytki.

Dni Językowe urozmaicone zostały zadaniami formatu online z wykorzystaniem TIK-u podczas zajęć.

Powstało również drzewo obrazujące słowa w innych językach świata, które to podziwiać można w holu w szkole.

Rozszyfrowywany był również alfabet rosyjski – cyrlica oraz korzystaliśmy z telefonów skanując kody QR.

Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie i chęci udziału w Dniach Językowych.

Zespół Językowców