Szkolne Koło Wolontariatu – warsztaty „Wspólna zabawa, zwyczajna sprawa”

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w niezwykłej lekcji empatii. Gościliśmy w Fundacji „Potrafię więcej”. Fundacja na co dzień zajmuje się edukacją, terapia i rehabilitacją dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.
Organizacja w ramach kampanii WSPÓLNA ZABAWA ZWYCZAJNA SPRAWA prowadzi także warsztaty dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Ich celem jest przekazywanie wiedzy o tym, czym jest niepełnosprawność, oswajanie z niepełnosprawnością, uwrażliwianie na los słabszych rówieśników, przełamywanie barier i lęków wobec osób niepełnosprawnych. Pani Anita Gürtler, terapeutka opowiadała nam o niepełnosprawności, zachęcała do dyskusji, a dzięki zaproponowanym ćwiczeniom i zabawom manualnym mogliśmy zmierzyć się z różnego rodzaju trudnościami, które na swojej drodze spotykają osoby niepełnosprawne.