Debata oksfordzka w naszej szkole

We wtorek 26 listopada uczniowie klasy VIIIb i VIIb uczestniczyli w bardzo ciekawym wydarzeniu – debacie oksfordzkiej. Została ona zorganizowana w naszej szkole przez specjalistów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Temat tegorocznej dyskusji brzmiał „Z perspektywy zajęć z języka obcego lepiej jest dzielić klasy ze względu na poziom zaawansowania niż dzielić ją na pół”. Część uczniów prezentowała argumenty za nauczaniem języków obcych w grupach o zbliżonym stopniu opanowania umiejętności. Strona przeciwna przedstawiała dowody na to, że korzystniejsze jest uczenie się języków obcych w grupach o zróżnicowanym poziomie wiedzy.  Podobnie jak w roku ubiegłym i w tym roku debata ta okazała  się wspaniałą okazją do zaprezentowania przez młodzież umiejętności prowadzenia dyskusji i argumentacji w obronie i na poparcie swojego stanowiska. Równie ważna, jak przedstawiane argumenty była też atmosfera, w której prowadzono debatę. Pomimo różnicy zdań, uczniowie dyskutowali ze sobą w duchu tolerancji i wzajemnego szacunku. Czekamy na kolejne takie wydarzenia i gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej debaty.