Ferie w Szkole

FERIE W SZKOLE

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wzięcia udziału w półkoloniach zimowych w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku.

Zajęcia będą organizowane od 27.01- 07.02.2020 r. w godzinach 800-1300. Na chętnych czekają liczne atrakcje!

I turnus od 27.01 do 31.01 – koszt 125zł

27.01- Brama Poznania- warsztaty

28.01- „Kto tędy przychodził? Tropy i ślady zwierząt” w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej

Dziewicza Góra”

29.01 – Niku Bowling

30.01 – Plac zabaw „Michałek”

31.01 -Wyjazd do kina

II turnus od 03.02 do 07.02 – koszt 110zł

03.02 – Pokaz rycerski

04.02 – „Z wiejskiego stołu” warsztaty w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie

05.02 – Niku Bowling

06.02 – „Zima w życiu ptaków” w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej „Dziewicza Góra”

07.02 -Plac zabaw „Michałek”

Zapisy i wpłaty w sekretariacie szkoły od 16.12.2019r do 15.01.2020r. Ilość miejsc ograniczona. Karty uczestnika do pobrania są w sekretariacie lub na stronie szkoły.