Uroczystość upamiętnienia uczestników Powstania Wielkopolskiego z terenu gminy

17 lutego 2020 r. Poczet Sztandarowy naszej szkoły wraz z dyrekcją oraz liczną delegacją młodzieży wziął udział w uroczystości upamiętniającej  bohaterów Powstania Wielkopolskiego wywodzących się z terenu gminy. Przy pamiątkowej tablicy ulokowanej obok budynku Straży Pożarnej w Czerwonaku, spotkali się przedstawiciele samorządu gminnego: wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak, Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Skrzekut, radni i sołtysi, liczna reprezentacja harcerzy oraz poczty sztandarowe lokalnych szkół. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele rodzin powstańczych. Wartę honorową zaciągnęły służby mundurowe: przedstawiciele Zakładu Karnego w Koziegłowach, Straży Gminnej oraz harcerstwa.