INFO – kwadrans, budynek przy ul. Szkolnej

We wtorek  26 lutego 2020r. odbył się pierwszy w II półroczu INFO-kwadrans.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor Iwona Hutek. Przedstawiła plan działania na najbliższe dni, wspomniała o zmianie terminu Dnia Wiosnaka na czwartek 19 marca i Święta Patrona na piątek 13 marca. Pani Dyrektor przypomniała o konieczności dbania przez uczniów o mienie szkoły, w szczególności o porządek w uczniowskich toaletach. Pani Hutek przekazała społeczności szkolnej radosną nowinę, iż Marek Machiński, uczeń klasy 8b, tydzień temu został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego. Przed Markiem jeszcze dwa finały z matematyki i chemii. Zebrani pogratulowali Markowi brawami.

            Pani Ewa Skweres przekazała informacje o zbliżającym się Dniu Wiosnaka. Omówiła zadanie, które klasy mają przygotować i zaprezentować podczas imprezy. Pani Skweres wspomniała również, że cały czas trwa konkurs na najlepszą gazetkę tematyczną, jeszcze raz przedstawiła kryteria oceniania i przypomniała, że w terminie od 2 marca do 13 marca za  gazetkę odpowiada klasa 7b, temat gazetki: „Jak się uczyć? Jakie znasz techniki zapamiętywania?”.

            Pani Małgorzat Tomczak zaprosiła uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w grze edukacyjnej pod hasłem „Wilczym tropem”. Gra odbędzie się w piątek 28 lutego2020 r. o godz. 16.30, należy zgłaszać 2-3 osobowe drużyny. Zapewniła, że nie jest wymagana ogromna wiedza na ten temat, a liczy się głownie chęć zabawy, współpracy i szlachetnej rywalizacji.

            Pani Małgorzata Skrzypczak wręczyła nagrody za udział w konkursie z okazji Dnia Języka Ojczystego. Uczniowie zmierzyli się z dyktandem, musieli wykazać się znajomością m. in. związków frazeologicznych i gwary poznańskiej. Nagrody otrzymali: za I miejsce Marta Olekszy z kl. 7b, za II miejsce Martyna Stachowiak, kl. 7a i za III Zuzanna Jakiel, kl. 7a.