Kształcenie na odległość

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ 

 

Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym w dniach od dnia 25 marca brszkoła prowadzikształcenie na odległość.  

 

Wszelkie materiały uczniowie otrzymywać będą przez dziennik elektroniczny oraz poprzez usługę Microsoft Teams. 

Uczniowie pracować będą zarówno tradycyjnie (z praca z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń) ja 

i z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych dostępnych w sieci.  

Nauka przebiegać będzie również, w miarę możliwości technicznych i organizacyjnych, podczas lekcji prowadzonych online. 

 

Przypominamy o przestrzeganiu zasad obowiązujących w kraju w związku z epidemią koronawirusa. 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku