Inauguracja Nowego Roku Szkolnego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W dniu 1 września 2020 r. zapraszamy na inaugurację roku szkolnego 2020/21. Ze względu na sytuację epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego ograniczone będzie do spotkania uczniów z wychowawcami klas.

Uczniowie klas I zostaną powitani przez panią dyrektor Magdalenę Zielenkiewicz, przy sprzyjającej pogodzie na boisku szkolnym. Pierwszoklasiści zostaną pasowani na uczniów

Harmonogram spotkań:

– klasy I – godz. 8:00 (ul. Rolna 8),:

– klasy II i III – godz. 9:30 (ul. Rolna 8),

– klasy IV i V – godz. 10:30 (ul. Rolna 8),

– klasy VI – godz. 8:00 (ul. Szkolna 1),

– klasy VII – godz. 9:00 (ul. Szkolna 1),

– klasy VIII – godz. 10:00 (ul. Szkolna 1).

Miejscem zbiórki dla klas od I do V jest boisko asfaltowe przy ul. Rolnej (wejście przez parking i boisko sportowe). Natomiast dla klas od VI do VIII plac przed wejściem głównym do budynku przy ul. Szkolnej.

W celu zachowania bezpiecznego dystansu prosimy rodziców o doprowadzenie dzieci na miejsce zbiórki, skąd uczniowie zostaną odebrani przez swoich wychowawców. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas I. Jeden z rodziców lub opiekunów będzie mógł wejść ze swoim dzieckiem do budynku szkoły.

Przypominamy, że do szkoły może przyjść uczeń oraz rodzic/prawny opiekun zdrowy, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przychodzić do szkoły.

Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do osłony nosa i ust.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość.

Dyrekcja szkoły