Zdalna szkoła+

Gmina Czerwonak realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu

do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do internetu i sprzętu do zdalnej nauki.

Zmień rozmiar
Kontrast