Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja”  

Uczniowie z klas: I c, III a i III b biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Emocja”, który będzie trwał przez cały rok szkolny. Projekt składa się z pięciu modułów: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc słów, Empatia – Dzień Kolorowej Skarpety, Oswajanie strachu. Najważniejszym celem projektu jest wykształcenie postaw prospołecznych, takich jak: empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość czy wiara w siebie. Uczniowie z dużym zaangażowaniem zrealizowali I moduł projektu „Kreatywność”. W klasach powstały kąciki emocji oraz gazetki z kreatywnymi pracami. 15 września, z okazji Dnia Kropki, uczniowie przyszli ubrani w „kropkowe” stroje i wykonali „kropkowe” prace plastyczne, które dzięki specjalnej aplikacji „ożyły”. Wkrótce będą realizowane kolejne moduły. 

Arleta Szulc