Tydzień Tolerancji

Od 23 do 27 listopada 2020 r. obchodziliśmy Tydzień Tolerancji. Choć działania musiały zostać przeniesione do świata wirtualnego, to śmiało można stwierdzić, że organizacja jak i samo wydarzenie przebiegły pomyślnie i mamy nadzieje, że to czego się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy i przeżyliśmy zostanie z nami już na zawsze.

Cała społeczność szkolna była zaangażowana w następujące działania:

  • Wszyscy wychowawcy i nauczyciele starali się w ciągu całego tygodnia jak najczęściej nawiązywać do tematu tolerancji;
  • W edukacji wczesnoszkolnej każdego dnia uczniowie oglądali i odsłuchiwali opowieści dotyczące tolerancji względem osób z niepełnosprawnościami, zaprezentowane przez następujących nauczycieli: Annę Kawalec, Karolinę Kuźniewską, Monikę Szczyrę, Justynę Wielgus i Paulę Wszelaką.
  • Przygotowano specjalne na tę okazję scenariusze zajęć na lekcje edukacji wczesnoszkolnej, godziny wychowawczej, języka polskiego, religii oraz w-f (część scenariuszów i pomysłów została zaczerpnięta z Kulczyk Foundation).
  • Każdego dnia w zespołach ogłoszeń dla uczniów na platformie Microsoft Teams publikowano informacje na temat tolerancji, komunikacji, asertywności czy bullyingu.

Nauczyciele jak i uczniowie stanęli na szczycie zadania, dzięki czemu wszystkim pozostały pozytywne wrażenia po Tygodniu Tolerancji. To co jest jednak dla nas najważniejsze, to żeby oprócz pozytywnych wrażeń pozostał w nas ogrom tolerancji i szacunku do drugiego człowieka – taki mieliśmy cel przygotowując Tydzień Tolerancji i wierzymy, że go osiągnęliśmy.

Zmień rozmiar
Kontrast