Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego 2021/22


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego
w Czerwonaku rok szkolny 2021/22
W dniach od 22.02.2021 r.  godz. 8:00 do 12.03.2021 r. godz. 15:00 odbędzie się rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku dla dzieci zamieszkujących obwód szkoły.

Do obwodu szkoły należy Czerwonak oraz ul. Słowackiego w Miękowie.

Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej szkoły www.spczerwonak.pl/dokumenty-rekrutacyjne lub w sekretariacie szkoły.

Wypełniony druk należy zeskanować i przesłać pocztą elektroniczną poczta@spczerwonak.pl  lub dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Skip to content