Szkoła Ucząca Się – Całościowy Rozwój Szkoły

Z końcem marca 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku oficjalnie przystąpiła do realizacji programu Szkoła Ucząca się – Całościowy Rozwój Szkoły. Realizacji programu patronują Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Całościowy Rozwój Szkoły to dwuetapowe działanie zmierzające w widoczny sposób do zmiany kultury pracy szkoły.  

Na poziomie podstawowym będziemy poznawać oraz  wprowadzać do swojej codziennej praktyki podstawowe elementy oceniania kształtującego: cele lekcji, kryteria sukcesu oraz informację zwrotną. Na tym etapie działania obejmują całą radę pedagogiczną oraz dyrektora szkoły. Na poziomie zaawansowanym działania koncentrują się na pogłębianiu rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami oceniania kształtującego i wprowadzanie podstawowych praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli. Dyrektor uczy się wprowadzać do szkoły zmianę nastawioną na poprawę efektów uczenia się uczniów i nauczania. Nauczyciele współpracują w małych grupach, które wspólnie gromadzą doświadczenia i doskonalą warsztat pracy.

 

W ramach obu poziomów Całościowego Rozwoju Szkoły uczestnicy biorą udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach regionalnych oraz kursach internetowych. Nasza placówka wspierana jest indywidualnie przez swojego opiekuna – praktyka oceniania kształtującego (OK).

 

Praca na każdym poziomie realizacji program trwa dwa lata. Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoła nasza będzie mogła ubiegać się o uzyskanie Tytułu Szkoły Uczącej Się – certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.

 

Szczegółowe informacje na temat oceniania kształtującego znajdują się pod linkiem:

https://ok.ceo.org.pl/elementy-ok

Zmień rozmiar
Kontrast