Plan rozpoczęcia roku szkolnego

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

W dniu 1 września 2021 r. zapraszamy na inaugurację nowego roku szkolnego. Ze względu na sytuację epidemiczną rozpoczęcie roku szkolnego ograniczone będzie do spotkania uczniów klas II-VIII z wychowawcami klas. Uczniowie klas I zostaną powitani przez panią dyrektor Magdalenę Zielenkiewicz na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej, w zależności warunków zewnętrznych.

Miejscem zbiórki dla klas od I do V jest boisko asfaltowe przy ul. Rolnej (uczniowie wchodzą wejściem głównym i przechodzą na boisko asfaltowe).

Natomiast dla klas od VI do VIII plac przed wejściem głównym do budynku przy ul. Szkolnej.

W celu zachowania bezpiecznego dystansu prosimy rodziców o doprowadzenie dzieci na miejsce zbiórki, skąd uczniowie zostaną odebrani przez swoich wychowawców. Wyjątek stanowią rodzice uczniów klas I. Jeden z rodziców lub opiekunów będzie mógł wejść ze swoim dzieckiem do budynku szkoły.

Przed wejściem do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do osłony ust i nosa.

Harmonogram spotkań:

– klasy I – godz. 8:00 (ul. Rolna 8),

– klasy II – godz. 9:00 (ul. Rolna 8),

– klasy III – godz. 10:00 (ul. Rolna 8),

– klasy IV i V – godz. 11:00 (ul. Rolna 8),

– klasy VI – godz. 8:00 (ul. Szkolna 1),

– klasy VII – godz. 9:30 (ul. Szkolna 1),

– klasy VIII – godz. 11:00 (ul. Szkolna 1).

Jednocześnie informujemy, że dnia 5 września br. o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym w Czerwonaku odbędzie się Msza Św. inaugurująca rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Podczas uroczystości uczniowie klas I będą mieli poświęcone tornistry.

Dyrekcja szkoły

Skip to content