Pierwsze badania w ramach projektu „Dla błękitnego nieba”

No i zaczęliśmy na poważnie. 26 listopada uczniowie klasy 8c wraz z panią Ewą Skweres wyszli w teren, aby dokonać opisu terenu na wybranych przez nas stanowiskach pomiarowych.
Jako pierwsze stanowisko wybraliśmy teren obok budynku szkoły przy ul. Szkolnej, drugie stanowisko w pobliżu AKWENU Marina, trzecie stanowisko na terenie boisk szkolnych przy ul. Rolnej. Liczyliśmy drzewa, krzewy, ziołorośla, trawniki, oceniliśmy obecność zabudowy wysokiej, niskiej, obszarów przemysłowych czy struktur zakrywających powierzchnię gruntu (chodniki, drogi, parkingi). Dane z obserwacji terenowych zamieściliśmy w formularzu on-line.
2 grudnia wykonaliśmy nasze pierwsze badania fizykochemiczne powietrza. Badaliśmy jakość powietrza, obecność w powietrzu CO2, pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, formaldehydów czy lotnych związków organicznych. Ocenialiśmy również inne parametry meteorologiczne, takie jak wilgotność, zachmurzenie, opady, zamglenie. Liczyliśmy też samochody, które przejechały w trakcie pomiarów w promieniu 20m, liczyliśmy widoczne kominy oraz z ilu z nich wydobywa się dym. Wszystko to ma bardzo istotny wpływ na jakość powietrza oraz wyniki naszych badań. Wyniki uzyskane w terenie wpisaliśmy do wersji elektronicznej formularza i przesłaliśmy do rejestru organizatora projektu. Przeanalizujemy nasze wyniki badań i następnym razem damy Wam znać, jakim powietrzem oddychamy.
Wszystko udokumentowaliśmy zdjęciami. Było zimno, pracy dużo, ale świetnie się przy tym bawiliśmy. Sami zobaczcie.

Pani Ewa Skweres wraz z uczniami klasy 8c

Uczennice przeprowadzają próbne pomiary jakości powietrza obok budynku szkoł Uczennice pozują do zdjęcia z urządzeniem pomiarowym oraz wynikami badań. uczennica sprawdza poprawność działania urządzenia pomiarowego do badania powietrza. uczennice dokonują pomiarów fizykochemicznych powietrza za pomocą urządzeń pomiarowych na stanowisku nr 2 w pobliżu AKWENU Marina uczniowie pozują w grupie do zdjęcia po zakończeniu pomiarów w pobliżu AKWENU Mrina. nauczycielka z uczennicą umieszczają na drzewie powierzchnie badawczą do pasywnego pomiaru zapylenia powietrza.

Skip to content