Nauczyciele z Cisewa z wizytą studyjną w naszej szkole

 

Dnia 25 kwietnia br. odbyła się w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego
w Czerwonaku wizyta studyjna dyrektora oraz nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, koło Turku.
Goście przybyli do nas na zaproszenie naszej dyrekcji. Spotkaniu towarzyszyła wymiana doświadczeń między szkołami, szczególnie w zakresie bieżącego stosowania oraz systemowego wdrażania w szkole Oceniania Kształtującego. Zaproszeni nauczyciele a także liczna grupa nauczycieli z naszej szkoły byli obserwatorami dwóch lekcji otwartych: zajęć edukacji wczesnoszkolnej oraz chemii. Po każdej lekcji wspólnie podsumowaliśmy zastosowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia metody i formy pracy oraz zaprezentowane techniki i strategie Oceniania Kształtującego. Goście mieli również sposobność przyjrzenia się przestrzeni naszej szkoły.
Pełni inspiracji i pomysłów do dalszej pracy z niecierpliwością oczekujemy na rewizytę naszej dyrekcji oraz nauczycieli w zaprzyjaźnionej szkole. Przekonaliśmy się bowiem, że wzajemne wizyty studyjne zdecydowanie wspierają rozwój i poszerzają horyzonty uczestników. Mamy nadzieję, że zebrane doświadczenia przełożą się doskonalenie funkcjonowania szkoły oraz podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli.

Magdalena Zielenkiewicz

Zmień rozmiar
Kontrast