Projekt ‘Zielona Szkoła Podstawowa w Czerwonaku’

Drodzy Uczniowie! Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością informujemy, iż dzięki zaangażowaniu rodziców naszej szkoły, którzy zgłosili naszą placówkę do konkursu ‘Wielkopolska Wiara’, szkoła otrzyma 7 tys. zł na realizację projektu ‘Zielona Szkoła Podstawowa w Czerwonaku’.

Projekt ‘Zielona Szkoła Podstawowa w Czerwonaku’ zakłada adaptację niezagospodarowanego fragmentu terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie szkolnych obiektów sportowych oraz parkingu przy ul. Rolnej 8. Celem projektu jest poprawa estetyki tego miejsca, zazielenienie terenu, ale przede wszystkim stworzenie miejsca przyjaznego wypoczynkowi i edukacji przyrodniczej dzieci. Mur odgradzający teren od parkingu zostanie pokryty muralem z roślinnymi motywami. Będzie on zieloną pracownią, którą można dostosować na bieżąco do potrzeb dydaktycznych (sadzić odpowiednio dobrane rośliny, ustawić stację meteorologiczną, zamontować karmnik dla ptaków). Pracując w szkolnym ogrodzie uczniowie będą mieli możliwość obserwowania stanu przyrody i jego zależności od działalności i zachowań człowieka.

W realizację projektu zaangażowana będzie społeczność szkolna i lokalna. Jeszcze w czerwcu zorganizowany zostanie w szkole konkurs na projekt muralu. Finalizację działań planujemy we wrześniu 2022 r.

Dyrekcja szkoły

Zmień rozmiar
Kontrast