TYTYŁ SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ

Dnia 15 marca 2023 r. Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku otrzymała tytuł SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ. Tytuł ten jest podsumowaniem 2-letniego zaangażowania i rozwoju szkoły w programie „Szkoła ucząca się”. Stanowi on potwierdzenie, że dyrekcja szkoły i nauczyciele w swojej pracy z uczniami koncentrują się na poprawie jakości nauczania poprzez wdrażanie strategii oraz technik OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO oraz współpracę nauczycieli w tym zakresie. W drodze do osiągnięcia tytułu szkoła nasza w latach 2021-2023 uczestniczyła w działaniu Całościowy Rozwój Szkoły – etap podstawowy (CRS1) w ramach programu „Szkoła ucząca się” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Życzymy nauczycielom dalszych sukcesów zawodowych, a naszym uczniom – radości z uczenia się.

Magdalena Zielenkiewicz

Nauczyciele, dyrekcja i pani Magda pozują pod rzeźbą Józefa Wybickiego

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty
wydawane będą w dniu
3.07.2024 r. (środa) od godziny 9:00
w budynku przy ul. Szkolnej

Skip to content