Pierwszy Dzień Wiosny w klasach starszych

Wszyscy czekamy aż przyjdzie wiosna. W naszej szkole 21.03 przywitaliśmy pierwszy dzień wiosny w duchu radości i zabawy.

Tego dnia uczniowie klas 4 – 8 mieli możliwość poprowadzenia lekcji wg własnego pomysłu a Samorząd Uczniowski przygotował imprezę, która pobudziła uczniów do pracy, zabawy i lekkiej rywalizacji.

Każda klasa przygotowała wiosenne hasło i wykonała transparent . Wspólnie próbowaliśmy zaśpiewać piosenkę zespołu Skaldowie pt. „Wiosna”, a grupa taneczna SU nauczyła nas tańca, który wszyscy na koniec wykonaliśmy.

Dużo emocji dostarczyły konkurencje przedmiotowe, w których 3 osobowe zespoły rozwiązywały różne, ciekawe zadania przygotowane przez nauczycieli. Liczyła się szybkość i poprawność wykonania. W klasach 4 – 5 największą ilość punktów w generalnej klasyfikacji, zdobyła klasa Va, a w klasach 6–8, klasa VII a

Dziękując osobom zaangażowanym w przygotowania i realizację tego przedsięwzięcia, wszystkim życzymy dużo uśmiechu i energii na dalsze dni i tygodnie.

Marlena Wobszal

Skip to content