Pozdrowienia z Muzeum Hymnu Narodowego

Kilka dni temu otrzymaliśmy spóźnione pozdrowienia z okazji Dnia Patrona Szkoły z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Była to odpowiedź na naszą prośbę o pocztówkę z okazji Dnia Patrona Szkoły. Otrzymaliśmy też różne prospekty związne z muzeum, hymnem i postacią Józefa Wybickiego.

Z okazji Dnia Patrona Szkoły otrzymaliśmy także pocztówki z pozdrowieniami ze szkół, które tak jak my noszą imię autora słów hymnu narodowego.

Lucyna Krysińska

 

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty
wydawane będą w dniu
3.07.2024 r. (środa) od godziny 9:00
w budynku przy ul. Szkolnej

Skip to content