Szkolna Liga Wolontariacka 2022/2023 – podsumowanie

Szkolne Koło Wolontariatu drugi rok z rzędu wzięło udział w Szkolnej Lidze Wolontariackiej – projekcie skierowanym do klas, kół przyrodniczych i klubów wolontariackich w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.Liga działała od października 2022 do marca 2023. Na uczestników czekało sześć comiesięcznych zadań. Podejmowane przez uczniów działania służyły zwierzętom i poznańskiemu ZOO. Wśród tegorocznych wyzwań czekały na nas m.in. na przygotowanie propozycji zadań do gry terenowej, organizacja zbiórki dla zwierząt, przygotowanie zimą kul z nasionami dla ptaków. Szukaliśmy również najciekawszych imion dla nowych podopiecznych ZOO. Finałowym zadaniem, z którym zmierzyli się nasi wolontariusze, było sprzątanie na terenie Nowego Zoo.Wszystkie działania w ramach projektu były punktowane przez pracowników poznańskiego ZOO, a uczestnicy otrzymywali aktualne rankingi.
Jesteśmy bardzo dumni i gratulujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w projekcie, ponieważ w tegorocznej edycji nasze koło zdobyło 113 punktów (na 120 możliwych) i zajęło 4 miejsce na 56 grup biorących udział w Lidze.
 
Anna Konieczna
 
Na blacie stoją papierowe kubeczki wypełnione nasionami i smalcem Dwie uczennice niosą kosz wypełniony zebranymi liśćmi Trzy uczennice niosą zielony kosz z zebranymi liśćmi
Skip to content