Wiata integracyjna oddana do użytku

Dnia 24 października br. odbyło się w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku uroczyste oddanie do użytku WIATY INTERGRACYJNEJ zlokalizowanej w zachodniej części boiska szkolnego.  W spotkanku uczestniczyli włodarze gminy Czerwonak:  Pan Marcin Wojtkowiak – Wójt Gminy Czerwonak, Pan Wojciech Skrzekut – przewodniczący Rady Gminy, pracownicy Wydziału Infrastruktury przy Urzędzie Gminy Czerwonak, przedstawiciele Rady Rodziców, autorka projektu – Pani Marta Dahms oraz uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami. Po oficjalnym powitaniu gości, dyrektor szkoły Pani Magdalena Zielenkiewicz wraz z Wójtem oraz przedstawicielami klas I-III, dokonali uroczystego przecięcia wstęgi symbolizującego oddanie wiaty do użytku społeczności lokalnej. Uroczystość uświetlitniły występy naszych uczniów nadając jej wyjątkowy charakter.
Wiata służyć będzie naszym dzieciom nie tylko w celach rekreacyjnych ale będzie również doskonałym miejscem do nauki. Budowa wiaty możliwa była dzięki pozyskaniu środków finansowych z Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego. W tym miejscu raz jeszcze dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy oddali swój głos na nasz projekt. 

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty
wydawane będą w dniu
3.07.2024 r. (środa) od godziny 9:00
w budynku przy ul. Szkolnej

Skip to content