edukacja


Czcionką pogrubioną zaznaczono dni wolne od zajęć
01.09.2016r. Rozpoczęcie roku szkolnego
24.09.2016r. Pasowanie na ucznia klas I
31.10.2016r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze)
01.11.2016r.
Wszystkich Świętych
11.11.2016r. Święto Niepodległości
22.12.2016r. Klasowe spotkania opłatkowe
23.12.2016r. - 01.01.2017r. Zimowa przerwa świąteczna
06.01.2017r.
Święto Trzech Kóli
28.01 - 12.02.2017r. Ferie zimowe
 10.03.2017r. Dzień Patrona
29-31.03.2017r.
Rekolekcje
13.04.2017r. – 18.04.2017r. Wiosenna przerwa świąteczna
01.05.2017r.
Święto Pracy
02.05.2017r. Dzień Flagi RP - dzień wolny (będzie odpracowany 03.06.2016 - Festyn rodzinny)
03.05.2017r.
Święto Konstytucji 3 Maja
03.06.2017r. Festyn rodzinny
15.06.2017r.
Święto Bożego Ciała
16.06.2017r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (zajęcia opiekuńcze)
23.06.2017r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
24.06.2017r. - 31.08.2017r. Wakacje14.09.2016r.  Zebrania z rodzicami uczniów klas I
godz. 1800
21.09.2016r.
Zebrania z rodzicami II-III, godz. 1730
IV-VI, godz 1830
26.10.2016r. Konsultacje dla rodziców uczniów klas I - VI godz. 1700 - 1900
07.12.2016r.
Zebrania z rodzicami I-III, godz. 1730
IV-VI, godz 1830
12.12.2016r. Informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną  
09.01.2017r. Propozycje ocen śródrocznych  
16.01.2017r.
Wystawienie ocen śródrocznych  
25.01.2017r.
Konsultacje godz. 1700 - 1900
22.03.2017r.  Konsultacje godz. 1700 - 1900
15.05.2017r.
Informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną
17.05.2017r. Zebrania z rodzicami I-III, godz. 1730
IV-VI, godz 1830
05.06.2017r.
Propozycje ocen rocznych  
 12.06.2017r. Wystawienie ocen rocznych   Rada Rodziców