edukacjaProgram "Bezpieczna+"

Ogólne założenia

Cele projektu

Regulamin rekrutacji


Wyposażenie uczniów klasy "0" w roku szkolnym 2016/2017


Wyposażenie uczniów klas I w roku szkolnym 2016/2017


Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły


Podanie o przyjęcie do klasy sportowej 2016/2017


Regulamin ubiegania się o kartę rowerową


Kryteria wystawiania ocen z wychowania fizycznego

Wymagany strój na lekcjach wychowania fizycznego


Spis lektur -----> klasy 1 - 3,  klasy 4 - 6
Rada Rodziców