edukacja


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia pn: „Naprawa części betonowej boiska”.

Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 1 do zaproszenia - Formularz oferty
Załącznik nr 2 do zaproszenia - Opis techniczny
Załącznik nr 3 do zaproszenia - Plan zagospodarowania terenu
Załącznik nr 4 do zaproszenia - Plan zagospodarowania terenu - wymiary
Załącznik nr 5 do zaproszenia - Przekrój przez nawierzchnię
Załącznik nr 6 do zaproszenia - Przekrój przez schody
Załącznik nr 7 do zaproszenia - Specyfikacja techniczna

Zamówienie publiczne - Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia szkolne.

Ogłoszenie o zamówieniu (.doc)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (.pdf)

Załączniki do zamówienia (od 1 do 25) (.zip)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (.pdf)

Wnioski o stypendia szkolne i zasiłki szkolne będą przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonaku Plac Zielony 1, w terminie 1 - 15 września 2015r. Informacje znajdują się na stronie www.gopsczerwonak.pl w zakładce "stypendia szkolne".


Zebranie informacyjne dla rodziców, których dzieci w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczną naukę w klasie pierwszej odbędzie się 22 kwietnia 2015r. o godzinie 17:30 w Szkole Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku przy ulicy  Rolnej 8.


Od 1 lutego dostosowano rozkład jazdy autobusów 396, aby dzieci miały możliwość dotarcia do szkoły autobusem na godz. 8:00. Odjazd autobusu z przystanku "Osiedle 40-lecia"  - 7:46, przyjazd do przystanku "Urząd Gminy" - 7:52.


Zapisy dzieci do szkoły >>>>

Sprawdzian po klasie VI w 2015r.

Termin - 01.04.2015r.

Część I - obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki, trwa 80 minut, dla uczniów z przedłużonym czasem pracy trwa 120 minut, godz. rozpoczęcia 9:00.

Część II - zadania z języka angielskiego, trwa 45 minut, dla uczniów z przedłużonym czasem pracy trwa 70 minut, godz. rozpoczęcia 11:45.


Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży. >>>>


Rada Rodziców