edukacja

Nasza galeria: 2014/2015  2013/2014  2012/2013  2011/2012

W naszej świetlicy jest bardzo kolorowo i nie ma czasu na nudę. Bawimy się tu i uczymy.


Witamy w roku szkolnym 2016/2017

Świetlica w naszej szkole czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 645 do 1630 i obejmuje opieką uczniów klas I-III. Przyjmowani są oni na podstawie kart zgłoszeń wypełnianych przez rodziców lub opiekunów. Karty prosimy pobrać ze strony internetowej szkoły (odnośnik powyżej) lub w sekretariacie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zapisy do świetlicy odbywają się tylko osobiście przez rodziców lub opiekunów (prosimy o potwierdzenie zatrudnienia rodziców pieczątką z zakładu pracy).

Prosimy rodziców, aby podejmując decyzję o zapisaniu dziecka do świetlicy, zapoznali się wcześniej z jej regulaminem (odnośnik powyżej) i wzięli pod uwagę przede wszystkim to, iż świetlica przeznaczona jest dla dzieci, których oboje rodzice pracują. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w czasie pracy rodziców lub opiekunów i dojazdu do niej. W innych przypadkach decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły.

W związku z koniecznością ustalenia harmonogramu pracy, prosimy rodziców, którzy zdecydują się, by ich dzieci w bieżącym roku szkolnym uczęszczały do świetlicy, o jak najszybsze złożenie kart zgłoszeń. Karty oddają osobiście rodzice lub opiekunowie w sekretariacie lub świetlicy szkolnej od 1 września 2016r.

Herbata

Dla wszystkich uczniów w szkole świetlica organizuje herbatę do śniadania. Koszt herbaty 10 zł. Dzieci z klas IV-VI piją herbatę na przerwach o godz. 10:35 i 13:40, a młodsze przychodzą do stołówki z wychowawcami. Wpłaty na I półrocze przyjmujemy do końca września, a na II półrocze do końca lutego.

Obiady

Dzieci mogą też wykupić obiady przygotowywane przez firmę „OLDA”. Koszt obiadów wynosi:

 • zupa - 3,50zł,
 • II danie - 7,50 zł
 • spaghetti - 5,00 zł
Menu na najbliższe tygodnie można znaleźć, klikając na odnośnik JADŁOSPIS.

Mleko

Bierzemy także udział w akcji „Mleko w szkole”. Trwa ona od 3 października do końca maja. Mleko dostarczane będzie 3 razy w tygodniu. Każdy uczeń może zamówić tylko jeden kartonik (0,25l). Mleko białe uczniowie otrzymują bezpłatnie. Opłata za kartonik mleka waniliowego lub czekoladowego wynosi 21gr. Dzieci piją mleko na podstawie ustnej deklaracji rodzica lub opiekuna prawnego złożonej w świetlicy szkolnej.
Opłata za I półrocze 2016/17 wynosi 9,87zł (41x0,21zł).

Warzywa i owoce

Uczniowie klas I, II i III mogą nieodpłatnie otrzymywać porcję warzyw i owoców w ramach programu "Owoce i warzywa w szkole". Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów. Prosimy o zgłoszenie dzieci do udziału w akcji u wychowawców klas w dniu 1 września 2016r., ponieważ dostawy rozpoczną się już w drugiej połowie miesiąca. Warzywa i owoce dostarczane będą przez 10 tygodni w semestrze.

Opłaty

Opłaty za herbatę i mleko przyjmujemy w świetlicy szkolnej, a opłaty za obiady przyjmowane są codziennie w sklepiku szkolnym od 7:00 do 14:00. 

Zajęcia

Uczniowie uczęszczający do świetlicy, biorą udział w zajęciach organizowanych według tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie. Wykonują też wspólnie z wychowawcami dekoracje świetlicy, stołówki i holu szkoły, zgodne z kalendarzem imprez ogólnoszkolnych. Świetlica posiada wiele interesujących gier dydaktycznych, cieszących się zainteresowaniem wychowanków i pozwalających miło spędzić czas.
Na boisku szkolnym lub, w razie niepogody, w sali gimnastycznej systematycznie prowadzone są zajęcia ruchowe. Wychowawcy świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych, prowadzą dla nich zajęcia czytelnicze, organizują konkursy plastyczne i literackie oraz wystawy prac wykonanych przez uczniów z okazji różnych świąt i uroczystości szkolnych.

Wyprawka dla ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

W związku z różnorodnością zajęć prowadzonych przez wychowawców, dzieci zużywają dużą ilość materiałów papierniczych. Prosimy więc rodziców dzieci zapisanych do świetlicy o przygotowanie dla nich wyprawek zawierających podstawowe przybory i materiały do prac plastycznych:
 • papier ksero,
 • blok techniczny z kolorowymi kartkami (A4 lub A3),
 • blok techniczny z białymi kartkami (A4 lub A3),
 • 2 kleje w sztyfcie,
 • plastelinę,
 • ołówki i 2 gumki,
 • długopis,
 • kredki - "Bambino" (nie woskowe),
 • pisaki,
 • temperówkę,
 • zeszyt w wąskie linie 16 kartkowy (klasy I),
 • teczka z gumką na prace plastyczne (klasy I),
 • chusteczki higieniczne w kartoniku,
 • kolorową krepę.

Wymienione przybory wykorzystywane będą wspólnie przez wychowanków świetlicy podczas zajęć plastycznych organizowanych przez wychowawców.
W miarę możliwości prosimy o przynoszenie innych materiałów plastycznych, które zostaną wykorzystane do prac konkursowych lub wystawowych.Rada Rodziców