ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa

W roku szkolnym 2020/21 Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku kontynuuje swoje uczestnictwo w projekcie 

Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Kluczową częścią projektu są działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do całego środowiska szkolnego: uczniów, rodziców i nauczycieli oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza.

Najważniejsze cele do realizacji to:

1) podniesienie świadomości uczniów, nauczycieli i rodziców na temat smogu;

2) zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów oraz nauczycieli w obszarze edukacji antysmogowej, ochrony zdrowia oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza;

3) integracja środowiska edukacyjnego, nawiązywanie nowych kontaktów i wymiana pozytywnych doświadczeń z procesu edukacji wykorzystującego nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz współpraca na rzecz rozwoju działań antysmogowych w społecznościach lokalnych.

Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową https://esa.nask.pl, na której możemy m.in. sprawdzić stężenie smogu w naszej miejscowości, a także uzyskać odpowiedź na pytania związane z jego powstawaniem, sposobami jego mierzenia oraz regulacji prawnych związanych z walką o czyste powietrze wokół nas.

W tym roku szkolnym zamierzamy brać udział w konkursach, akcjach, wystawach, spotkaniach, warsztatach organizowanych w ramach dbania o czystość powietrza.

Elżbieta Musielska

Szkolny koordynator projektu

Skip to content