Historia szkoły

W latach siedemdzieiątych, w wyniku reformy, która miała wprowadzić tzw. dzieięciolatki w celu podniesienia poziomu kształcenia szkół wiejskich zaczęto tworzyć szkoły gminne.

W wyniku tego doszło do połączenia dwóch szkół podstawowych, w Czerwonaku SP nr 1 potocznie zwanej ,,jedynką’’i mieszczącej się przy ulicy Szkolnej i SP nr 2 – ,,dwójki’’ mieszczącej się przy Placu Zielonym (obecnie przedszkole)

SP nr 1 ul. Szkolna SP nr 2 Plac Zielony

SP nr 1 ul. Szkolna

SP nr 2 Plac Zielony

 

1 IX 1973 uroczysta inauguracja roku szkolnego w nowo wybudowanym budynku przy ul. Rolnej

Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej  zostaje mgr H, Odrobina a z-ca mgr M. Rubach ( pan Odrobina pełnił  także funkcję gminnego dyrektora szkół w gminie Czerwonak )

Inauguracja roku szkolnego  1973/74 dyrektor szkoły H. Odrobina

Inauguracja roku szkolnego 1973/74 dyrektor szkoły H. Odrobina

Inauguracja roku szkolnego 1973/74 część artytyczna

 

Nowa szkoła wyposażona była w klasopracownie np. fizyko-chemiczną, biologiczną, do zajęć praktyczno-technicznych z całkowicie wyposażonym zapleczem do nauki gotowania, salę gimnastyczną, stołówkę, która pełniła też funkcję  świetlicy.

Obowiązywał nakaz noszenia fartuszków, oraz stroju galowego  w poniedziałki (biała bluzka/ koszula , granatowa spódnica/ ciemne spodnie)

 

 

1975

Podpisanie umowy o wymianie między szkołami w Drebkau, z okręgu Cottbus w NRD a Zbiorczą Szkołą Gminną w Czerwonaku. Wizyta delegacji nauczycieli z NRD Powołanie Komitetu Fundacyjnego Popiersia Patrona Szkoły Wprowadzenie w nauczaniu początkowym techniki Freneta

 

9 X 1976

Uroczystość  nadania Zbiorczej Szkole Gminnej w Czerwonaku imienia Józefa Wybickiego i odsłonięcie płaskorzeźby i popiersia  tego wybitnego Polaka Udział wzięli; władze gminy, oświaty i kierownicy zakładów pracy.

 

1978

Utworzenie klas eksperymentalnych jako przygotowanie do wprowadzenia 10letniej szkoły podstawowej na wzór szkolnictwa radzieckiego ( rząd wycofał się z tego projektu w 1980 r.)

W latach siedemdziesiątych uczniowie klas starszych brali udział jesienią w wykopkach , a wiosną sadzili las.

 

1979/1981

Rozpoczęcie przygotowań do uzyskania sztandaru szkoły

Rywalizacja klas o miano klasy sztandarowej.

 

1980/81

Wprowadzenie na wniosek SU dni bez mundurków tzw ,,kolorowe  soboty’’

10.III – uroczystość nadania szkole sztandaru , wybranie pierwszego pocztu sztandarowego i wyłonienie klasy sztandarowej – VIIIa wych. Maria Smuszkiewicz   w VI Dyrektorem szkoły zostaje Kordian Kucharski

13 XII ogłoszenie stanu wojennego obecność wojska na terenie szkoły

 

1982

 5 I Przyjęcie przez RP dekretu o stanie wojennym z dnia 13 grudnia 1981

Wolne co drugie soboty realizacja planu tygodniowego w systemie plan A (5 dniowy tydzień pracy) , plan B ( 6 dniowy tydzień pracy)

 

1984

Powołanie dyrektora szkoły H. Odrobiny na stanowisko Inspektora Oświaty w Gminie Czerwonak

Dyrektorem szkoły zostaje pani E. Pawlicka, z-ca dyr pan T. Zieleziński

 

1985

Zmiana nazwy szkoły Zbiorczej Szkoły Gminnej na  Szkołę Podstawową

 

1986

Rozbudowa osiedla 40-lecia PRL ( obecnie Przylesie) Rozpoczęcie nauki w dwóch budynkach szkolnych Uczniowie kl  I-III od tego roku rozpoczęli naukę w  wyremontowanym i rozbudowanym budynku przy ulicy Szkolnej. Nauczanie początkowe zajmowało budynek do kolejnej reformy w 1999 r

Funkcję zastępcy dyrektora powierzono p. B. Rzepce

Uroczyste otwarcie budynku szolnego ul. Szkolna
Uroczyste otwarcie budynku szkolnego ul. Szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

1987

Dyrektorem szkoły zostaje pan T. Zielezinski. Funkcję z-cy dyrektora piastują panie B. Rzepka i B. Łapa

Pasowanie na pierwszoklasistę
Pasowanie na pierwszoklasistę 

 

1988

Umowa o wymianie o wymianie z nauczycielami z Brna

 

1989

Wizyta nauczycieli z Brna.

Zmarł wieloletni inspektor oświaty  p. H. Odrobina

 

1990

Wprowadzenie od klasy IV języka niemieckiego jako przedmiotu obowiązkowego

 

1992

Wprowadzenie nauki religii do szkoły.

Powstanie pierwszej pracowni informatycznej i rozpoczęcie nauki przedmiotu informatyka.

 

1993

Powierzenie funkcji dyrektora szkoły p. W. Minikowskiemu

 

1993

Przejęcie  szkół podstawowych  przez samorząd.

 

1997

Powstanie Szkolnego Klubu Sportowego.

Poprawa bazy szkoły i remont sali gimnastycznej.

Otwarcie pracowni polonistycznej

 

1998

Konkurs na dyrektora szkoły, wygrywa p. M. Pikuła

 

1998/1999

Uroczyste obchody 25 -lecia szkoły

 

1999/2000 

Reforma edukacji  powstanie 6 -letnich szkół podstawowych – nauczanie zintegrowane w klasach I-III, nauczanie blokowe w  klasach IV-VI.

Powrót klas młodszych do budynku przy ulicy Rolnej.

Powstanie sieci gimnazjum. Zaadaptowanie budynku na ul. Szkolnej na potrzeby gimnazjum.

Opracowanie Statutu Szkoły.

 

 

2000/2001

 

 Ostatni absolwenci kl VIII opuszczają (tak nam się wtedy wydawało) szkołę

 

2003/2004

Funkcję dyrektora szkoły obejmuje p. M. Marciniak zastępcą dyrektora zostaje p. S. Panfil.

Wprowadzenie dla uczniów klas II obowiązkowej nauki pływania w ramach lekcji w-f.

Uroczyste obchody 30-lecia szkoły.

 

2005

Termomodernizacja szkoły oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania i okien, na ścianach szkoły pojawiło się charakterystyczne słońce zaprojektowane przez jedną z uczennic.

Początek systematycznego remontu sal lekcyjnych uwzględniającego instalację sieci komputerowej.

 

2006

Przystąpienie do programu Szkoła Zarządzająca Wiedzą.

 

2007

Rozpoczęcie budowy boiska sportowego.

Wizyta biskupa G. Balcerka.

Powrót do szkoły mundurków (tylko na rok).

 

2008

Powstanie nowej pracowni komputerowej finansowanej z Funduszu EFS.

 

2009 

Rozpoczęcie reformy systemu edukacji – przesunięcie obowiązku szkolnego od 6 roku życia. 

Organizacja pierwszego festynu rodzinnego- odbywającego się od tego roku cyklicznie.

Zakończenie remontu boiska sportowego.

 

2010/2011

Przeprowadzenie przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Poznaniu ewaluacji  pracy szkoły.

Otwarcie przyszkolnego placu zabaw.

 

2015

Obowiązek szkolny dla 6-latków.

 

2016

Utworzenie  siatkarskiej klasy sportowej.

 

2017

Wprowadzenie nowej reformy oświaty. Utworzenie szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi – stopniowe wygaszanie gimnazjum .

W budynku gimnazjum rozpoczynają naukę klasy VII.

Powołanie  Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS).

 

2018

Na stanowisko dyrektora zostaje powołana p. M. Zielenkiewicz.

 

2019

Strajk nauczycieli. Do strajku przystępuje ok 90% nauczycieli naszej szkoły.

Ostatni rocznik gimnazjum opuszcza mury szkoły.

Wymiana młodzieży ze szkołą w Buseck w Niemczech.

 

2020

12 marca zawieszenie zajęć w szkole ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Przejście na nauczanie online.

 

 

Skip to content