Konto bankowe Szkolnej Rady Rodziców

PKO Bank Polski S.A., nr konta: 94 1020 4900 0000 8702 3162 5210

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty
wydawane będą w dniu
3.07.2024 r. (środa) od godziny 9:00
w budynku przy ul. Szkolnej

Skip to content