Patron

Nasz patron

Józef Rufin Wybicki (1747 – 1822)  to jedna z najciekawszych postaci epoki stanisławowskiej – czasów odnowy Rzeczypospolitej, a zarazem jej upadku.  Był politykiem, prawnikiem i pisarzem. Zasłynął jako autor Mazurka Dąbrowskiego, hymnu narodowego.

Myśli polityczne o wolności cywilnej, Listy patriotyczne). Pracował dla Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, które przygotowywało nowe podręczniki. Od 1781 r. osiadł w zakupionym majątku w Manieczkach koło Śremu, zajmował się gospodarowaniem na roli oraz twórczością literacką.

Pieśni Legionów Polskich we Włoszech – piosenki żołnierskiej, która pierwszy raz została odśpiewana publicznie 20 lipca 1797r. podczas uroczystości na cześć generała Dąbrowskiego. Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 1927 roku Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została oficjalnie uznana za hymn państwowy.

Mazurek Dąbrowskiego.

Skip to content