Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przewodnicząca: Aurelia Jabłońska
zastępca przewodniczącej: Kamila Malengowska-Waszak
członek prezydium: Aneta Raminiak
skarbnik: Agnieszka Machińska
protokolant: Mirosława Durska

Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A. , nr konta: 94 1020 4900 0000 8702 3162 5210

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:
30 zł. na pierwsze dziecko
20 zł. na drugie dziecko
10 zł. na trzecie dziecko
kolejne dzieci zwolnione z opłaty
Wpłaty na Radę Rodziców są zbierane przez skarbników klasowych i wpłacane na konto Rady Rodziców z opisem: klasa, ilość dzieci, wpłata na Radę Rodziców.
Zmień rozmiar
Kontrast