Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców

przewodniczący: Marek Kozłowicz
zastępca przewodniczącego: Kamila Malengowska-Waszak
członek: Małgorzata Dudzińska-Woźniak
skarbnik: Agnieszka Machińska
protokolant: Mirosława Durska

Konto bankowe:

PKO Bank Polski S.A. , nr konta: 94 1020 4900 0000 8702 3162 5210

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:
– 40,00 zł za pierwsze dziecko
– 30,00 zł za drugie dziecko
– 20,00 zł za trzecie dziecko
– 0,00 zł   za każde kolejne dziecko
Wpłaty na Radę Rodziców są zbierane przez skarbników klasowych i wpłacane na konto Rady Rodziców z opisem: klasa, ilość dzieci, wpłata na Radę Rodziców.
Skip to content