Świetlica

Witamy w roku szkolnym 2019/2020

Świetlica w naszej szkole czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 645 do 1630 i obejmuje opieką uczniów klas I-III. Przyjmowani są oni na podstawie kart zgłoszeń wypełnianych przez rodziców lub opiekunów. Karty prosimy pobrać ze strony internetowej szkoły (odnośnik powyżej) lub w sekretariacie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zapisy do świetlicy odbywają się tylko osobiście przez rodziców lub opiekunów.

Prosimy rodziców, aby podejmując decyzję o zapisaniu dziecka do świetlicy, zapoznali się wcześniej z jej regulaminem (odnośnik powyżej) i wzięli pod uwagę przede wszystkim to, iż świetlica przeznaczona jest dla dzieci, których oboje rodzice pracują. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w czasie pracy rodziców lub opiekunów i dojazdu do niej. W innych przypadkach decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły.

W związku z koniecznością ustalenia harmonogramu pracy, prosimy rodziców, którzy zdecydują się, by ich dzieci w bieżącym roku szkolnym uczęszczały do świetlicy, o jak najszybsze złożenie kart zgłoszeń. Karty oddają osobiście rodzice lub opiekunowie w świetlicy szkolnej od 2 września 2019 r.

Organizacja dożywiania

Herbata

Dla wszystkich dzieci uczących się w budynku przy ulicy Rolnej 8 świetlica organizuje herbatę do śniadania. Koszt herbaty wynosi 20 zł rocznie. Uczniowie z klas IV-V piją herbatę na przerwach o godz. 9:40 i 10:35, a młodsze przychodzą do stołówki z wychowawcami. Wpłaty przyjmujemy do końca września.

Obiady

Dzieci mogą też wykupić obiady przygotowywane przez firmę „OLDA”. Koszt obiadów wynosi:

 • zupa – 4,00 zł
 •  
 • II danie – 8,50 zł
 •  
 •  
 • spaghetti – 6,50 zł
 •  

Mleko i warzywa w szkole

Mleko i warzywa w szkole będą rozprowadzane nieodpłatnie od października do maja w ramach akcji „Program dla szkół”. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

Opłaty

Opłaty za herbatę przyjmujemy w świetlicy szkolnej, a opłaty za obiady przyjmowane są codziennie w sklepiku szkolnym od 7:00 do 14:00.

Zajęcia

Uczniowie uczęszczający do świetlicy, biorą udział w zajęciach organizowanych według tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie. Wykonują też wspólnie z wychowawcami dekoracje świetlicy, stołówki i holu szkoły, zgodne z kalendarzem imprez ogólnoszkolnych. Świetlica posiada wiele interesujących gier dydaktycznych, cieszących się zainteresowaniem wychowanków i pozwalających miło spędzić czas. Na boisku szkolnym lub, w razie niepogody, w sali gimnastycznej systematycznie prowadzone są zajęcia ruchowe. Wychowawcy świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu zadań domowych, prowadzą dla nich zajęcia czytelnicze, organizują konkursy plastyczne i literackie oraz wystawy prac wykonanych przez uczniów z okazji różnych świąt i uroczystości szkolnych.

Wyprawka dla ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

W związku z różnorodnością zajęć prowadzonych przez wychowawców, dzieci zużywają dużą ilość materiałów papierniczych. Prosimy więc rodziców dzieci zapisanych do świetlicy o przygotowanie dla nich wyprawek zawierających podstawowe przybory i materiały do prac plastycznych:

 • papier ksero A4,
 • 2 bloki techniczne z kolorowymi kartkami (A4 lub A3),
 • 2 bloki techniczne z białymi kartkami (A4 lub A3),
 • kleje w sztyfcie (kilka sztuk),
 • 2 opakowania plasteliny,
 • ołówki i 2 gumki,
 • długopis,
 • kredki – „Bambino” (nie woskowe),
 • pisaki,
 • temperówka,
 • zeszyt w wąskie linie 16 kartkowy (klasy I),
 • teczka z gumką na prace plastyczne (klasy I),
 • chusteczki higieniczne w kartoniku,
 • chusteczki higieniczne nawilżane.

Wymienione przybory wykorzystywane będą wspólnie przez wychowanków świetlicy podczas zajęć plastycznych organizowanych przez wychowawców.

W miarę możliwości prosimy o przynoszenie innych materiałów plastycznych, które zostaną wykorzystane do prac konkursowych lub wystawowych.

Dziękujemy

Skip to content