Szkoła demokracji

PROGRAM „ SZKOŁA DEMOKRACJI”

W roku szkolnym 2020/21 Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku bierze udział w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Akademia Demokracji”, w ramach którego realizowany jest ogólnopolski program „Szkoła Demokracji”, którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Projekt realizowany jest przez Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie wraz z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W ramach programu nauczyciele i uczniowie otrzymują wsparcie merytorycznie i realizują zadania, które wspierają samorządność i oddolną aktywność uczniów.

Program wspiera uczniów, uczennice i nauczycieli, nauczycielki zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkołach. Uczniowie i uczennice dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, a także poza nią. Nauczyciele i nauczycielki – opiekunowie, opiekunki samorządów uczniowskich dowiadują się, w jaki sposób wspierać działania uczniów i uczennic.

Podczas projektu uczestnicy biorą udział w Akademii Demokracji – bezpłatnych szkoleniach dla uczniów i uczennic rozwijających umiejętności liderskie z zakresu pracy z grupą, finansowania i realizacji działań w szkole oraz komunikacji.

Podczas całego programu zespół projektowy ma wsparcie ze strony Mentora, który prowadzi konsultacje online oraz spotyka się z zespołem w szkole.

Ponadto uczestnicy maja możliwość korzystania z zestawu materiałów merytorycznych pozwalających lepiej poznać obszary, wyzwania, zaplanować własne działania i je zrealizować.

Zmień rozmiar
Kontrast