Ubezpieczenia

Ubezpieczenie – dokumenty

 • Zakres ubezpieczenia NNW;
 • Ogólne warunki ubezpieczenia NNW;
 • Zgłoszenie roszczenia;
 • Zgłoszenie roszczenia grupowego;
 • Polisa nr 90000087182 Wariant I;
 • adres do wysłania wniosku – wersja papierowa:
  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa;
 • adres do wysłania wniosku – droga elektroniczna: szkody@bezpieczny.pl;
 • dane kontaktowe Opiekuna Polisy:
  Tomasz Kołowrotkiewicz, tel. 533 670 281;
  e-mail: tkolowrotkiewicz@bezpieczny.pl