Wymagania edukacyjne

Kliknij, aby otworzyć / pobrać dokument w formacie .pdf


 

Przedmiot Poziom edukacyjny
Język polski       IV V VI VII VIII
Matematyka       IV V VI VII VIII
Historia       IV V VI VII VIII
Język angielski I II III IV V VI VII VIII
Język niemiecki       IV V   VII VIII
Geografia         V VI VII VIII
Fizyka             VII VIII
EdB               VIII
Informatyka       IV V VI VII VIII
Chemia             VII VIII
Religia I II III IV V VI VII VIII
Etyka       IV V VI VII VIII
WF       IV V VI VII VIII
Technika       IV V VI    
Plastyka       IV V VI VII  
Edukacja Wczesnoszkolna I II III          
Przyroda       IV        
Biologia         V VI VII VIII
WOS               VIII
Muzyka       IV V VI VII  

 

Zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty
wydawane będą w dniu
3.07.2024 r. (środa) od godziny 9:00
w budynku przy ul. Szkolnej

Skip to content