Debata oraz wybory do Samorządu Uczniowskiego 2020

W poniedziałek, 21 września 2020 roku w budynku przy ul. Szkolnej na przerwach o godzinie 12:00 i 13:05, odbyła się debata z udziałem kandydujących do Rady Samorządu Uczniowskiego. Podczas debaty, kandydaci przedstawili swoje plany oraz pomysły, które będą starali się realizować. Nie zabrakło również pytań ze strony publiczności.
Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbyły się we wtorek, 22 września 2020 roku na godzinach wychowawczych. W wyborach, głosowali uczniowie klas IV-VIII. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną COVID-19 oraz związane z nim obostrzeniami, zrezygnowano z głosowania w lokalu wyborczym i głosowanie przebiegło w zupełnie innej formie, niż w poprzednim roku. Komisja wyborcza wraz z opiekunem SU, panią Anną Konieczną przemieszczali się od sali do sali, gdzie tam, wychowawca bądź przewodniczący klasy, oddawali zebrane głosy do urny wyborczej. Po zebraniu wszystkich głosów, komisja udała się do salki, w której opróżniła urnę, przeliczyła głosy oraz sporządziła protokół.
W wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego oddano 187 ważnych głosów w budynku na ul. Szkolnej i 88 ważnych głosów na ul. Rolnej.
Uczniowie oddali najwięcej głosów na następujących kandydatów:

ul. Szkolna:

Alicja Mazurkiewicz – 101 głosów
Stanisław Kłosowski – 56 głosów
ul. Rolna :
Franciszek Borejsza – Wysocki – 33 głosy
Związku z powyższymi wynikami,  z dniem 22.09.2020 r. powołana została Rada Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 w składzie:

Przewodnicząca RSUAlicja Mazurkiewicz (8B)

Wiceprzewodniczący RSUStanisław Kłosowski (6B)

Wiceprzewodniczący RSU Franek Borejsza – Wysocki (5B)

Serdecznie gratulujemy wszystkim osobom, które wystartowały w wyborach, a szczególnie zwycięzcom głosowania!

Autor tekstu: Marcin Klichowicz

Fot. Anna Konieczna, Dawid Sworowski, Marcin Klichowicz